Då det händer

Om förhållningssätt, strategier, mod och rädsla i extrema situationer

Detta är en sk crashcourse eller snabbkurs i terror för medarbetare inom räddningstjänst, polis och ambulans. En kurs för att skapa mental förberedelse inför att hamna i sådana situationer. Situationer där motståndet ser annorlunda ut, där den som agerar ofta inte har för avsikt att klara sig.


Handledare


Marika Brandt Brune
Marika Brandt Brune
Jag har arbetat med poliser i olika sammanhang under 30 år. Inledningsvis som lärare på polishögskolan under senare år i rollen som konsult. På senare år har jag arbetat med "Det direkta ledarskapet" och andra utvecklingsprogram för polisinsatschefer, förhandlare. Däremellan har jag arbetat med andra organisationer som kärnkraften för att skapa "High Safety Team".

Jag är i grunden organisationspsykolog samt organisationsanalytiker. Har sedan 20 år arbetat med utveckling av grupper, ledarskap, förändringsprocesser samt konflikt- och krishantering inom skola, polismyndighet, sjukvård och försvarsmakt. Ofta har jag anlitats som konsult när grupper behöver utvecklas för att kunna utföra viktiga arbetsuppgifter eller när belastningar i gruppen lett till slitningar och konflikter.
KursinnehållVanliga frågor


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Kom igång nu!