När du tröttnat på medarbetare, kollegor eller chefer som mest tänker på sig själva...

Hur du lyckas med att få alla att brinna för syftet

Många känner till grupper och dess utveckling, men få känner till hur hela "det levande mänskliga systemet" utvecklar sig och påverkar organisationen. En spännande fråga är vad är vad en organisationen egentligen bestå av. Ofta finns en formell struktur med dokument och skisser, sedan finns ofta ett utrymme, en plats eller byggnad. Vid sidan av detta finns också människor, som går in i strukturen och utformar sina roller i utifrån vad organisationen vill uppnå.

Kartan och planen är det lättaste att förstå sig på, men att sedan få det att fungera är en helt annan utmaning. Vi människor utvecklar tillsammans mönster inom en struktur, sätt att förhålla oss till varandra och till uppgiften. Det är precis som vi alla har ett och samma DNA.

Utmaningen är att se till denna helhet, hur hela systemet verkar tillsammans. Dansen eller förhållningssättet som vi utvecklar tillsammans går igen på varje nivå och varje individ i systemet. Vi är systemet och systemet är oss. Det dynamiskt systemiska perspektivet erbjuder ett pat helt nya glasögon för att förstå och hantera det som sker i en organisationen.Handledare


Marika Brandt Brune
Marika Brandt Brune

Marika Brandt Brune har som organisationskonsult en bakgrund som leg. psykolog, leg. psykoterapeut och gruppanalytiker. Marika har sedan 20 år arbetat med utveckling av grupper, ledarskap, förändringsprocesser samt konflikt- och krishantering inom skola, polismyndighet, sjukvård och försvarsmakt. Hon har varit kursledare för ett flertal chefs- och ledarutvecklingsprogram. Ofta har Marika anlitats som konsult när grupper behöver utvecklas för att kunna utföra viktiga arbetsuppgifter eller när belastningar i gruppen lett till slitningar och konflikter.

Marika har arbetat med sk Highrisk team ( High safety team ), team som har till uppgift att fatta svåra beslut i situation där andra människor kan komma till skada, däribland dem själva.


Vanliga frågor


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Kursen lanseras 2 - 3 gånger per år